ABOUT US

CAPTIVE BRED REPTILES BY MVDR. MICHAL NECID
MN reptil, Brno, Czech Republic | +420 608 774 092 | office@mnreptil.cz | www.mnreptil.cz
 
I'm a vet. Terarism has been my great hobby since my childhood and, luckily,  this hobby became my job. It was also one of the reasons why I studied at the Veterinary University in Brno from  which I successfully graduated in 1994.

I have many years of experience with reptile breeding. I am interested in genetics, selective breeding of new mutations and color forms. I mainly sell my own offspring.

I deal with terrarium animals in Europe as well as all over the world. My company MNreptil is able to provide customers with all export documents including export permits and send animals to the whole world.

MVDr. Michal Necid

 
Expedition Marocco 1990
 
 
 
We deliver all over the world
 
 
An operation
Jsem veterinární lékař. Teraristika byla mým velkým koníčkem již od dětství a mé hobby se nakonec stalo i mým povoláním.  Byl to také jeden z důvodů, proč jsem studoval Veterinární univerzitu v Brně, kterou jsem úspěšně ukončil v roce 1994.

S chovem plazů mám mnohaleté zkušenosti. Zajímám se o genetiku, křížení, vznik nových mutací a barevných forem. Prodávám hlavně svoje odchovy.

S terarijními zvířaty obchoduji nejenom v Evropě, ale exportuji především i do zámoří. Moje firma MNreptil je schopna zákazníkům zajistit veškeré exportní dokumenty včetně vývozních povolení a zaslat zvířata do celého světa.

MVDr. Michal Necid

 
At work
 
 
Little girl (6,5 m)
 
CAPTIVE BRED REPTILES BY MVDR. MICHAL NECID
MN reptil, Brno, Czech Republic | +420 608 774 092 | office@mnreptil.cz | www.mnreptil.cz


Design grey-wolf.cz
Programming mctech.cz